USŁUGI DODATKOWE

Podatki i opłaty

Wybierz

Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych każda nieruchomość wykorzystywana w prowadzeniu działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu. Podatek od nieruchomości obejmuje producentów, handlowców i usługodawców. Jego wysokość zależy od użytkowanej powierzchni lokalu (podatek naliczany jest od każdego m2). W Luvena Nieruchomości opodatkowaniu podlegają również grunty, na których znajdują się biurowce. Opłata za 1m2 w tym przypadku nie może być jednak wyższa niż 0,8 zł. Do każdej podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Podatek od nieruchomości – budynki związane z działalnością gospodarczą m2 2,40 zł
Podatek od nieruchomości – grunty m2 0,10 zł

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Podatek od nieruchomości – budynki związane z działalnością gospodarczą m2 2,40 zł
Podatek od nieruchomości – grunty m2 0,10 zł

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Podatek od nieruchomości – budynki związane z działalnością gospodarczą m2 2,40 zł
Podatek od nieruchomości – grunty m2 0,10 zł

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.