LUVENA Nieruchomości

LUVENA Nieruchomości to inicjatywa firmy LUVENA S.A., która na zdegradowanych gruntach wykorzystywanych wcześniej pod produkcję artykułów chemicznych, buduje nowoczesne hale magazynowe i produkcyjne, proponując doskonałe warunki rozwoju dla swoich klientów.

Lokalizacja

Działalność LUVENY Nieruchomości zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 (odległość około 3 km od węzła Poznań-Dębiec). Teren posiada własne bocznice kolejowe połączone z liniami relacji Poznań – Leszno – Wrocław.

Odległość od ścisłego centrum Poznania wynosi około 8 km w kierunku północnym. W odległości 15 km znajduje się Lotnisko Poznań Ławica.

Do wynajętych powierzchni dojechać można kilkoma liniami autobusowymi, oraz pociągami podmiejskimi.

Nasze realizacje

Oferta handlowa LUVENY Nieruchomości skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz leżących w jego najbliższym otoczeniu.

LUVENA Nieruchomości dysponować będzie przy pełnym rozwinięciu nowoczesnymi magazynami i halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 72 500 m2.

Powierzchnie odznaczają się dużą elastycznością pozwalającą wydzielić odrębne moduły, których minimalna powierzchnia magazynowa wynosi ok. 800 m2, a powierzchnia biurowa 60 m2.

Budowa powierzchni pod indywidualne potrzeby klienta obywa się w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.

W chwili obecnej LUVENA Nieruchomości proponuje do wynajmu lub kompleksowej obsługi logistycznej (usługi przechowywania, konfekcjonowania, rozładunku, ważenia, transportu kolejowego itd.) ponad 42 000 m2powierzchni magazynowych i produkcyjnych.

Pierwszą z dużych inwestycji LUVENY Nieruchomości była oddana do użytku 15 grudnia 2007 roku nowoczesna hala magazynowa o powierzchni 8400 m2.

Podstawowa specyfikacja techniczna hali: siatka słupów – 10,2m x 24m, wysokość w świetle – 8 m, temperatura wewnątrz – 16°C, nośność posadzki: 8 ton, doki hydrauliczne z bramami roletowymi i śluzą dla TIR – 1 szt./700 m2; bramy roletowe na poziomie 0 – H:3.5m S:3.5m podnoszone ręcznie – 1 szt./1500 m2; bocznica kolejowa – tak (odległość około 100 m), telewizja przemysłowa – tak, ochrona – tak, 24h.

Na początku 2012 roku LUVENA Nieruchomości  zakończyła realizację budowy w Luboniu drugiej hali, która oferuje najemcom nowoczesną powierzchnię magazynową, biurową oraz usługową.

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w wysokości: 7 010 008,80 zł. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.4. „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”. Przedmiotem projektu była budowa infrastruktury w ramach restrukturyzacji przemysłowych terenów należących do LUVENA S.A. Dzięki realizacji projektu, LUVENA Nieruchomości zyskała drugą nowoczesną halę usługowo – magazynowo – biurową, umożliwiającą zapewnienie powierzchni dla przedsiębiorstw, które chcą wdrażać innowacje w procesach logistycznych oraz kompleksowe wsparcie doradcze towarzyszące rzeczywistej działalności odbiorców.

Nowa hala oferuje 4670 m2 powierzchni magazynowej, 1694 m2 powierzchni biurowej oraz 503 m2 – usługowej.

W dniu 14 maja 2019 roku została oddana do użytku nowa hala logistyczna wysokiego składowania o powierzchni     15 226 m2.

Hala zlokalizowana przy ul. Magazynowa 16 w Luboniu to nowoczesny obiekt wykonany w wysokiej jakości technologii przeznaczony dla zróżnicowanych potrzeb magazynowo – produkcyjnych. Modułowa koncepcja przestrzenna stwarza możliwość dopasowania powierzchni do potrzeb najemców. Budynek został podzielony na 14 niezależnych sektorów o powierzchni około 830 lub 1 240 m2. Każdy sektor został wyposażony w niezależny zestaw osobno olicznikowanych instalacji i urządzeń. Istnieje możliwość dowolnego łączenia sektorów dla najemców o większych potrzebach magazynowych.

Parametry hali:

Szerokość 92,0 m, długość 165,5 m, powierzchnia zabudowy magazynu: 15 226 m2.

Wszystkie sektory oferują wolną od przeszkód przestrzeń (w postaci słupów nośnych) na całej dostępnej powierzchni. Wszystkie instalacje (między innymi: elektryczne, wentylacyjne, wodnokanalizacyjne z podziałem na ciepłą i zimną wodę, ogrzewania, gazowe, niskoprądowe) podzielone na 14 niezależnych sektorów, z osobnym zestawem legalizowanych liczników dla każdego z mediów.

Posadzka spoinowa (jedno pole minimum 6 m x 6 m, o ile pozwoli na to układ konstrukcyjny) zaprojektowana dla obciążenia o nieokreślonym rozkładzie i wielkości 8 t/m2.

Ogrzewanie magazynów odbywa się za pomocą promienników gazowych instalowanych w strefach dokowych (brak kolizji z usytuowaniem regałów), które wraz z systemem wentylacji wyciągowej, zapewniają równomierni rozprowadzenie ciepła po hali. ten sposób ogrzewania zapewnia minimum 16º C przy temperaturze zewnętrznej minus 18ºC.

Wysokość hali w świetle konstrukcji mierzona od posadzki do najniższego punktu głównych dźwigarów dachowych, tj. wysokość użytkowa wynosi min. 9,15m

Klapy dymowe pneumatyczne z funkcją elektrycznego otwierania (funkcja przewietrzania). System oddymiania (w tym rozmieszczenie klap dymowych na powierzchni dachu) zgodnie z dopuszczalnymi w Polsce normami.

Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości minimum 16 cm.

Oświetlenie pomieszczeń magazynowych za pomocą lamp w technologii LED. Poziom natężenia oświetlenia średnio 200 lux w całej hali oraz średnio 300 lux w strefie załadunkowej.

Instalacja tryskaczowa wykonana nad całą powierzchnią hali. System ESFR w oparciu o FM Global.

System sygnalizacji włamania SSWN. Czujki otwierania wszystkich drzwi zewnętrznych i bram w hali z możliwością załączania/wyłączania stref.

Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku PM Q>=4 000 MJ/m2

Elektrycznie podnoszone bramy segmentowe wjazdowe z poziomu „0” o wymiarach 4,2 m x 4,2 m – 14 sztuk.

Elektrycznie podnoszone bramy segmentowe dokowe z panelami okiennymi o wymiarach 3,0 m x 3,2 m – 14 sztuk oraz miejsce przygotowane pod kolejnych 8 bram segmentowych dokowych.

Plan rozwoju

Dzięki powodzeniu, jakim zakończyły się pierwsze trzy etapy rozbudowy LUVENA Nieruchomości, przystąpiono do projektowania czwartego kompleksu magazynowego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oferta wynajmu powierzchni magazynowych lub kompleksowej obsługi logistycznej, nadal kierowana jest do klientów o średnich potrzebach powierzchniowych. W dniu 22.12.2023 został podpisana umowa na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowanej w Luboniu przy ul. Magazynowej 18 w formule projektuj i buduj. Umowa ta przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie nowej hali logistycznej o powierzchni zabudowy ok 16 600 m2.

Podobnie jak hala przy ul. Magazynowej 16 oferować będzie wolną od przeszkód przestrzeń (w postaci słupów nośnych) na całej dostępnej powierzchni 16 sektorów. wysokość użytkowa hali wynosić będzie 9,00 m, a powierzchnia ogrzewana będzie przy pomocy promienników gazowych umieszczonych w strefach dokowych.

Każdy z sektorów będzie miał odstęp do bramy z poziomu”0″ o wymiarach 4,2 m x 4,2 m oraz do bramy dokowej o wymiarach 3,0 m x 3,2 m.

Projektowane inwestycje spotykają się z dużym zainteresowaniem i istnieje wysokie prawdopodobieństwo podpisania umów najmu na wszystkie powierzchnie magazynowe i produkcyjne jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Przewiduje się, że budowa wszystkich hal magazynowo-produkcyjnych, przy obecnym tempie rozwoju, zakończy się po około 10 latach. Zgodnie z opracowaną przez Pracownię Projektową RH+ koncepcją zagospodarowania terenów, LUVENA Nieruchomości w Luboniu w jej pełnym rozwinięciu dysponować będzie około 59 000 m2 powierzchni przemysłowej.

Prowadzone rozmowy z przyszłymi najemcami wskazują, że teren LUVENA Nieruchomości, z dużym prawdopodobieństwem, w przyszłości będzie specjalizował się w obsłudze logistycznej sektora chemicznego.