USŁUGI DODATKOWE

Dostarczanie mediów

Wybierz

Obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.

NAZWA** JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną czynną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Dystrybucja Energii Elektrycznej – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za dystrybucję energii elektrycznej powiększona o opłatę OZE z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda miejska – zwrot kosztów m3 4,66 zł
Podgrzana woda m3 X
Odprowadzanie nieczystości płynnych m3 6,84 zł
Odprowadzanie nieczystości płynnych-zwrot kosztów m3 Ogólna kwota netto za odprowadzenie nieczystości płynnych z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia cieplna GJ Ogólna kwota netto za gaz z faktury wystawionej przez zakład dostawy gazu, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia chłodnicza GJ X
Energia termiczna opłata zmienna GJ X
Energia termiczna opłata stała szt X
Paliwo gazowe – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za paliwo gazowe z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Dystrybucja paliw gazowych – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za opłaty dystrybucyjne i handlowe z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Internet – zwrot kosztów 1 Mb/sek 0,65 zł
Sprzężone powietrze m3 0,10 zł

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego
** jeśli jedno urządzenie pomiarowe obejmuje kilku najemców, to zostają oni obciążeni według następującego wzoru: „Ilość zużytych mediów wg odczytu z urządzenia pomiarowego / ogólną ilość powierzchni wynajętej przez wszystkich najemców * ilość powierzchni wynajętej przez Najemcę”

Obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.

NAZWA** JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną czynną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Dystrybucja Energii Elektrycznej – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za dystrybucję energii elektrycznej powiększona o opłatę OZE z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda miejska – zwrot kosztów m3 Iloczyn ceny 1 m3 wody określonej przez dostawcę oraz zużycia wskazanego na liczniku głównym budynku podzielony przez ogólną ilość zużytych mediów
Podgrzana woda m3 10,32
Odprowadzanie nieczystości płynnych m3 Iloczyn ceny za odprowadzenie 1 m3 nieczystości płynnych określonej przez dostawcę wody oraz zużycia wody wskazanego na liczniku głównym budynku podzielonym przez ogólną ilość zużytych mediów
Odprowadzanie nieczystości płynnych-zwrot kosztów m3 X
Energia cieplna GJ 41,64 zł
Energia chłodnicza GJ 41,64 zł
Energia termiczna opłata zmienna GJ X
Energia termiczna opłata stała szt X
Paliwo gazowe – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za paliwo gazowe z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Dystrybucja paliw gazowych – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za opłaty dystrybucyjne i handlowe z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Internet – zwrot kosztów 1 Mb/sek 0,65 zł
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego
** jeśli jedno urządzenie pomiarowe obejmuje kilku najemców, to zostają oni obciążeni według następującego wzoru: „Ilość zużytych mediów wg odczytu z urządzenia pomiarowego / ogólną ilość powierzchni wynajętej przez wszystkich najemców * ilość powierzchni wynajętej przez Najemcę”

Obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.

NAZWA** JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną czynną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Dystrybucja Energii Elektrycznej – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za dystrybucję energii elektrycznej powiększona o opłatę OZE z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda miejska – zwrot kosztów m3 Iloczyn ceny 1 m3 wody określonej przez dostawcę oraz zużycia wskazanego na liczniku głównym budynku podzielony przez ogólną ilość zużytych mediów
Podgrzana woda m3 X
Odprowadzanie nieczystości płynnych m3 Iloczyn ceny za odprowadzenie 1 m3 nieczystości płynnych określonej przez dostawcę wody oraz zużycia wody wskazanego na liczniku głównym budynku podzielonym przez ogólną ilość zużytych mediów
Odprowadzanie nieczystości płynnych-zwrot kosztów m3 Ogólna kwota netto za odprowadzenie nieczystości płynnych z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia cieplna GJ X
Energia chłodnicza GJ X
Energia termiczna opłata zmienna GJ X
Energia termiczna opłata stała szt X
Paliwo gazowe – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za paliwo gazowe z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Dystrybucja paliw gazowych – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za opłaty dystrybucyjne i handlowe z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Internet – zwrot kosztów 1 Mb/sek 0,65 zł
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego
** jeśli jedno urządzenie pomiarowe obejmuje kilku najemców, to zostają oni obciążeni według następującego wzoru: „Ilość zużytych mediów wg odczytu z urządzenia pomiarowego / ogólną ilość powierzchni wynajętej przez wszystkich najemców * ilość powierzchni wynajętej przez Najemcę”

Obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.

NAZWA** JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną czynną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Dystrybucja Energii Elektrycznej – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za dystrybucję energii elektrycznej powiększona o opłatę OZE z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda miejska – zwrot kosztów m3 4,66
Podgrzana woda m3 X
Odprowadzanie nieczystości płynnych m3 X
Odprowadzanie nieczystości płynnych-zwrot kosztów m3 X
Energia cieplna GJ X
Energia chłodnicza GJ X
Energia termiczna opłata zmienna GJ X
Energia termiczna opłata stała szt X
Paliwo gazowe – zwrot kosztów kWh X
Dystrybucja paliw gazowych – zwrot kosztów kWh X
Internet – zwrot kosztów 1 Mb/sek X
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego
** jeśli jedno urządzenie pomiarowe obejmuje kilku najemców, to zostają oni obciążeni według następującego wzoru: „Ilość zużytych mediów wg odczytu z urządzenia pomiarowego / ogólną ilość powierzchni wynajętej przez wszystkich najemców * ilość powierzchni wynajętej przez Najemcę”

Obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.

NAZWA** JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną czynną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Dystrybucja Energii Elektrycznej – zwrot kosztów kWh Ogólna kwota netto za dystrybucję energii elektrycznej powiększona o opłatę OZE z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda miejska – zwrot kosztów m3 Ogólna kwota netto za wodę z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Podgrzana woda m3 10,32 zł
Odprowadzanie nieczystości płynnych m3 Ogólna kwota netto za odprowadzenie nieczystości płynnych z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Odprowadzanie nieczystości płynnych-zwrot kosztów m3 Ogólna kwota netto za odprowadzenie nieczystości płynnych z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia cieplna GJ X
Energia chłodnicza GJ X
Energia termiczna opłata zmienna GJ Ogólna kwota netto za opłaty zmienne za energię termiczną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona prze sumę podliczników
Energia termiczna opłata stała szt Ogólna kwota netto za opłaty stałe z faktury wystawionej przez dostawcę podzielona przez sumę ogrzewanej wynajętej powierzchni.
Cena jednostkowa zostanie pomnożona razy ilość powierzchni ogrzewanej zajmowanej przez najemcę
Paliwo gazowe – zwrot kosztów kWh X
Dystrybucja paliw gazowych – zwrot kosztów kWh X
Internet – zwrot kosztów 1 Mb/sek X
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego
** jeśli jedno urządzenie pomiarowe obejmuje kilku najemców, to zostają oni obciążeni według następującego wzoru: „Ilość zużytych mediów wg odczytu z urządzenia pomiarowego / ogólną ilość powierzchni wynajętej przez wszystkich najemców * ilość powierzchni wynajętej przez Najemcę”