USŁUGI DODATKOWE

Dostarczanie mediów

Wybierz

Obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda miejska m3 4,66 zł
Woda przemysłowa m3 3,50 zł
Podgrzanie wody m3 X
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 6,84 zł
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ Ogólna kwota netto za opłaty zmienne za gaz z faktury wystawionej przez zakład dostawy gazu, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata stała m2 1,46 zł
Gaz kWh Ogólna kwota netto za gaz z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Sprzężone powietrze m3 0,10 zł

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowegoDostarczanie mediów

Nawiązując współpracę z firmą Luvena Nieruchomości, możesz liczyć na kompleksową obsługę Twojego przedsiębiorstwa. Inwestorom oferujemy nie tylko możliwość wynajmu hal, przestrzeni biurowych czy magazynowych, ale również dostarczanie mediów na preferencyjnych warunkach.

Dostarczanie mediów – przejrzyste warunki, atrakcyjne ceny

Usługa wynajmu naszych nieruchomości poszerzona jest o dostarczanie mediów. Wszystkim przedsiębiorcom, którzy wynajmują nasze lokale lub planują nawiązanie współpracy w przyszłości, prezentujemy w zamieszczonej na stronie tabeli szczegółowe warunki usługi z wyszczególnieniem konkretnych lokalizacji. Tabela opłat zawiera między innymi koszty przesyłu energii elektrycznej, dzierżawy łączy energetycznych, użytkowania wody miejskiej, odprowadzania nieczystości z kanalizacji ogólnospławnej i zbiornika bezodpływowego czy zasilania gazowego.

Wątpliwości? Służymy radą!

Chcesz omówić ofertę dostarczania mediów? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wygodnego formularza zamieszczonego na stronie. Nasi wykwalifikowani konsultanci wyjaśnią problematyczne kwestie i rozwieją ewentualne wątpliwości.

Obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda miejska m3 Iloczyn ceny 1 m3 wody określonej przez dostawcę oraz zużycia wskazanego na liczniku głównym budynku podzielony przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda przemysłowa m3 X
Podgrzanie wody m3 10,32 zł
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 Iloczyn ceny za wywóz 1 m3 ścieków określonej przez dostawcę wody oraz zużycia wody wskazanego na liczniku głównym budynku podzielonym przez ogólną ilość zużytych mediów
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ 34,40 zł
Energia termiczna opłata stała m2 X
Gaz kWh Ogólna kwota netto za gaz z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowegoDostarczanie mediów

Nawiązując współpracę z firmą Luvena Nieruchomości, możesz liczyć na kompleksową obsługę Twojego przedsiębiorstwa. Inwestorom oferujemy nie tylko możliwość wynajmu hal, przestrzeni biurowych czy magazynowych, ale również dostarczanie mediów na preferencyjnych warunkach.

Dostarczanie mediów – przejrzyste warunki, atrakcyjne ceny

Usługa wynajmu naszych nieruchomości poszerzona jest o dostarczanie mediów. Wszystkim przedsiębiorcom, którzy wynajmują nasze lokale lub planują nawiązanie współpracy w przyszłości, prezentujemy w zamieszczonej na stronie tabeli szczegółowe warunki usługi z wyszczególnieniem konkretnych lokalizacji. Tabela opłat zawiera między innymi koszty przesyłu energii elektrycznej, dzierżawy łączy energetycznych, użytkowania wody miejskiej, odprowadzania nieczystości z kanalizacji ogólnospławnej i zbiornika bezodpływowego czy zasilania gazowego.

Wątpliwości? Służymy radą!

Chcesz omówić ofertę dostarczania mediów? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wygodnego formularza zamieszczonego na stronie. Nasi wykwalifikowani konsultanci wyjaśnią problematyczne kwestie i rozwieją ewentualne wątpliwości.

Obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda miejska m3 Iloczyn ceny 1 m3 wody określonej przez dostawcę oraz zużycia wskazanego na liczniku głównym budynku podzielony przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda przemysłowa m3 X
Podgrzanie wody m3 X
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 Iloczyn ceny za wywóz 1 m3 ścieków określonej przez dostawcę wody oraz zużycia wody wskazanego na liczniku głównym budynku podzielonym przez ogólną ilość zużytych mediów
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ X
Energia termiczna opłata stała m2 X
Gaz kWh Ogólna kwota netto za gaz z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowegoDostarczanie mediów

Nawiązując współpracę z firmą Luvena Nieruchomości, możesz liczyć na kompleksową obsługę Twojego przedsiębiorstwa. Inwestorom oferujemy nie tylko możliwość wynajmu hal, przestrzeni biurowych czy magazynowych, ale również dostarczanie mediów na preferencyjnych warunkach.

Dostarczanie mediów – przejrzyste warunki, atrakcyjne ceny

Usługa wynajmu naszych nieruchomości poszerzona jest o dostarczanie mediów. Wszystkim przedsiębiorcom, którzy wynajmują nasze lokale lub planują nawiązanie współpracy w przyszłości, prezentujemy w zamieszczonej na stronie tabeli szczegółowe warunki usługi z wyszczególnieniem konkretnych lokalizacji. Tabela opłat zawiera między innymi koszty przesyłu energii elektrycznej, dzierżawy łączy energetycznych, użytkowania wody miejskiej, odprowadzania nieczystości z kanalizacji ogólnospławnej i zbiornika bezodpływowego czy zasilania gazowego.

Wątpliwości? Służymy radą!

Chcesz omówić ofertę dostarczania mediów? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wygodnego formularza zamieszczonego na stronie. Nasi wykwalifikowani konsultanci wyjaśnią problematyczne kwestie i rozwieją ewentualne wątpliwości.

Obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Woda miejska m3 4,66 zł
Woda przemysłowa m3 X
Podgrzanie wody m3 X
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 X
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3  Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ X
Energia termiczna opłata stała m2 X
Gaz kWh X
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowegoDostarczanie mediów

Nawiązując współpracę z firmą Luvena Nieruchomości, możesz liczyć na kompleksową obsługę Twojego przedsiębiorstwa. Inwestorom oferujemy nie tylko możliwość wynajmu hal, przestrzeni biurowych czy magazynowych, ale również dostarczanie mediów na preferencyjnych warunkach.

Dostarczanie mediów – przejrzyste warunki, atrakcyjne ceny

Usługa wynajmu naszych nieruchomości poszerzona jest o dostarczanie mediów. Wszystkim przedsiębiorcom, którzy wynajmują nasze lokale lub planują nawiązanie współpracy w przyszłości, prezentujemy w zamieszczonej na stronie tabeli szczegółowe warunki usługi z wyszczególnieniem konkretnych lokalizacji. Tabela opłat zawiera między innymi koszty przesyłu energii elektrycznej, dzierżawy łączy energetycznych, użytkowania wody miejskiej, odprowadzania nieczystości z kanalizacji ogólnospławnej i zbiornika bezodpływowego czy zasilania gazowego.

Wątpliwości? Służymy radą!

Chcesz omówić ofertę dostarczania mediów? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wygodnego formularza zamieszczonego na stronie. Nasi wykwalifikowani konsultanci wyjaśnią problematyczne kwestie i rozwieją ewentualne wątpliwości.

Obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto za energię elektryczną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy łączy energetycznych kWh X
Woda miejska m3 Ogólna kwota netto za wodę z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy sieci wodociągowej m3 X
Woda przemysłowa m3 X
Podgrzanie wody m3 10,32 zł
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ Ogólna kwota netto za opłaty zmienne za energię termiczną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona prze sumę podliczników.
Energia termiczna opłata stała m2 Ogólna kwota netto za opłaty stałe z faktury wystawionej przez dostawcę podzielona przez sumę ogrzewanej wynajętej powierzchni.
Cena jednostkowa zostanie pomnożona razy ilość powierzchni ogrzewanej zajmowanej przez najemcę.
Gaz kWh X
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowegoDostarczanie mediów

Nawiązując współpracę z firmą Luvena Nieruchomości, możesz liczyć na kompleksową obsługę Twojego przedsiębiorstwa. Inwestorom oferujemy nie tylko możliwość wynajmu hal, przestrzeni biurowych czy magazynowych, ale również dostarczanie mediów na preferencyjnych warunkach.

Dostarczanie mediów – przejrzyste warunki, atrakcyjne ceny

Usługa wynajmu naszych nieruchomości poszerzona jest o dostarczanie mediów. Wszystkim przedsiębiorcom, którzy wynajmują nasze lokale lub planują nawiązanie współpracy w przyszłości, prezentujemy w zamieszczonej na stronie tabeli szczegółowe warunki usługi z wyszczególnieniem konkretnych lokalizacji. Tabela opłat zawiera między innymi koszty przesyłu energii elektrycznej, dzierżawy łączy energetycznych, użytkowania wody miejskiej, odprowadzania nieczystości z kanalizacji ogólnospławnej i zbiornika bezodpływowego czy zasilania gazowego.

Wątpliwości? Służymy radą!

Chcesz omówić ofertę dostarczania mediów? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wygodnego formularza zamieszczonego na stronie. Nasi wykwalifikowani konsultanci wyjaśnią problematyczne kwestie i rozwieją ewentualne wątpliwości.