USŁUGI DODATKOWE

Inne usługi

Wybierz

Obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

 

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego 3,5x18m szt. 400,00 zł
Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego 2,5x5m szt. 150,00 zł
Internet łącze symetryczne 1 Mb/sek. 1,18 zł
Koszty dzierżawy sieci informatycznej 1 Mb/sek 12,42 zł
Internet jednorazowa opłata aktywacyjna 200,00 zł
Wynajem miejsca na reklamę na tablicach informacyjnych m2 49,10 zł
Wynajem wózka widłowego z obsługą h 80,00 zł
Praca lokomotywy – 15 min. szt. 85,00 zł
Zajęcie torów bocznicowych wagon/h 18,00 zł zł
Usługa przechowania towarów na paletach(wraz z rozładunkiem i załadunkiem) t 30,00 zł
Usługa transportu kolejowego na bocznicach szt. 200,00 zł
przepustka osobowa (opłata jednorazowa) naklejka szt. 20,00 zł
przepustka osobowa (opłata jednorazowa)naklejka+karta szt. 30,00 zł

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego 3,5x18m szt. 400,00 zł
Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego 2,5x5m szt. 150,00 zł
Internet łącze symetryczne 1 Mb/sek. 1,18 zł
Koszty dzierżawy sieci informatycznej 1 Mb/sek 12,42 zł
Internet jednorazowa opłata aktywacyjna 200,00 zł
Wynajem miejsca na reklamę na tablicach informacyjnych m2 49,10 zł
Wynajem wózka widłowego z obsługą h X zł
Praca lokomotywy – 15 min. szt. 85,00 zł
Zajęcie torów bocznicowych wagon/h 18,00 zł zł
Usługa przechowania towarów na paletach(wraz z rozładunkiem i załadunkiem) t 30,00 zł
Usługa transportu kolejowego na bocznicach szt. X zł
przepustka osobowa (opłata jednorazowa) naklejka szt. X
przepustka osobowa (opłata jednorazowa)naklejka+karta szt. X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego 3,5x18m szt. 400,00 zł
Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego 2,5x5m szt. 150,00 zł
Internet łącze symetryczne 1 Mb/sek. X
Koszty dzierżawy sieci informatycznej 1 Mb/sek X
Internet jednorazowa opłata aktywacyjna X
Wynajem miejsca na reklamę na tablicach informacyjnych m2 49,10 zł
Wynajem wózka widłowego z obsługą h X
Praca lokomotywy – 15 min. szt. X
Zajęcie torów bocznicowych wagon/h X
Usługa przechowania towarów na paletach(wraz z rozładunkiem i załadunkiem) t X
Usługa transportu kolejowego na bocznicach szt. X
przepustka osobowa (opłata jednorazowa) naklejka szt. X
przepustka osobowa (opłata jednorazowa)naklejka+karta szt. X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego 3,5x18m szt. 400,00 zł
Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego 2,5x5m szt. 150,00 zł
Internet łącze symetryczne 1 Mb/sek. X
Koszty dzierżawy sieci informatycznej 1 Mb/sek X
Internet jednorazowa opłata aktywacyjna X
Wynajem miejsca na reklamę na tablicach infromacyjnych m2 49,10 zł
Wynajem wózka widłowego z obsługą h X
Praca lokomotywy – 15 min. szt. X
Zajęcie torów bocznicowych wagon/h X
Usługa przechowania towarów na paletach(wraz z rozładunkiem i załadunkiem) t X
Usługa transportu kolejowego na bocznicach szt. X
przepustka osobowa (opłata jednorazowa) naklejka szt. X
przepustka osobowa (opłata jednorazowa)naklejka+karta szt. X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.