KONTAKT

LUVENA S.A.

Ryszard Domagalski
specjalista ds. nieruchomości - Luboń
Sylwia Kubala
specjalista ds. nieruchomości - Luboń
Patryk Szymański
kierownik działu nieruchomości
Jolanta Tulińska-Całujek
z-ca kierownika działu nieruchomości
Katarzyna Nowak
specjalista ds. nieruchomości - Poznań
Monika Łukaszewicz-Dąbek
specjalista ds. nieruchomości - Luboń