KONTAKT

LUVENA S.A.

LUVENA S.A; ul. Romana Maya 1,62-030 Luboń | Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000303985 | Kapitał zakładowy: 483 169,83 zł (wpłacony w całości) | NIP 777 23 37 097 | REGON 639532720 | Rejestr BDO nr: 000007005 | Polityka prywatności danych osobowych. LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniom nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Patryk Szymański
kierownik działu nieruchomości
Jolanta Tulińska-Całujek
z-ca kierownika działu nieruchomości
Marlena Wysocka
specjalista ds. nieruchomości
Aleksandra Duża
specjalista ds. nieruchomości
Monika Łukaszewicz-Dąbek
specjalista ds. nieruchomości