USŁUGI DODATKOWE

Dostarczanie mediów

Wybierz

Obowiązuje od dnia 01.10.2017 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota nettoza energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy łączy energetycznych kWh 0,08 zł
Woda miejska m3 4,43 zł
Koszty dzierżawy sieci wodociągowej m3 0,89 zł
Woda przemysłowa m3 3,32 zł
Podgrzanie wody m3 X
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 6,03 zł
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez firmę asenizacyjną, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ Ogólna kwota netto
za opłaty zmienne a energię termiczną z faktury wystawionej przez firmę ciepłownicza, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata stała m2 1,46 zł
Gaz kWh Ogólna kwota netto
za opłaty zmienne za gaz z faktury wystawionej przez zakład dostawy gazu, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Sprzężone powietrze m3 0,10 zł

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego

Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto
za energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy łączy energetycznych kWh 0,08 zł
Woda miejska m3 Ogólna kwota netto
za wodę z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy podzielona przez ogólna ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy sieci wodociągowej m3 0,89 zł
Woda przemysłowa m3 X
Podgrzanie wody m3 9,90
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 Ogólna kwota netto
za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez firmę asenizacyjną, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ 26,68zł
Energia termiczna opłata stała m2 X
Gaz kWh Ogólna kwota netto za opłaty zmienne za gaz z faktury wystawionej przez zakład dostawy gazu, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego

Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto
za energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy łączy energetycznych kWh 0,08 zł
Woda miejska m3 4,43 zł
Koszty dzierżawy sieci wodociągowej m3 0,89 zł
Woda przemysłowa m3 X
Podgrzanie wody m3 X
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 6,03 zł
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez firmę asenizacyjną, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ X
Energia termiczna opłata stała m2 X
Gaz kWh Ogólna kwota netto za opłaty zmienne za gaz z faktury wystawionej przez zakład dostawy gazu, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego

Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto
za energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy łączy energetycznych kWh 0,08 zł
Woda miejska m3 4,43 zł
Koszty dzierżawy sieci wodociągowej m3 0,89 zł
Woda przemysłowa m3 X
Podgrzanie wody m3 X
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 X
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 X
Energia termiczna opłata zmienna GJ X
Energia termiczna opłata stała m2 X
Gaz kWh X
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego

Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto
za energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy łączy energetycznych kWh X
Woda miejska m3 Ogólna kwota netto
za wodę z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy podzielona przez ogólna ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy sieci wodociągowej m3 X
Woda przemysłowa m3 X
Podgrzanie wody m3 9,90zł
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 Ogólna kwota netto
za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 Ogólna kwota netto
za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ Ogólna kwota netto
za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata stała m2 Ogólna kwota netto
za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Gaz kWh X
Sprzężone powietrze m3 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego