USŁUGI DODATKOWE

Podatki i opłaty

Wybierz

Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Podatek od nieruchomości – budynki związane z działalnością gospodarczą m2 1,93 zł
Podatek od nieruchomości – grunty m2 0,08 zł
Opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu
m2 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Podatek od nieruchomości – budynki związane z działalnością gospodarczą m2 1,93 zł
Podatek od nieruchomości – grunty m2 0,08 zł
Opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu
m2 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Podatek od nieruchomości – budynki związane z działalnością gospodarczą m2 1,93 zł
Podatek od nieruchomości – grunty m2 0,08 zł
Opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu
m2 X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

NAZWA JM Cena netto* płatna miesięcznie
Podatek od nieruchomości – budynki związane z działalnością gospodarczą m2 1,90 zł
Podatek od nieruchomości – grunty m2 0,08 zł
Opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu
m2 0,50 zł

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.